Wat moet je met afval doen tijdens je vakantie

  SERVICES DANS VOTRE COMMUNE

  Pour obtenir les infos sur une commune

  • Accueil
  •  > Wat moet je met afval doen tijdens je vakantie

  Wat moet je met afval doen tijdens je vakantie

  Huisvuil


  De inzameling van huisvuil wordt gedaan via bovengrondse bakken op wieltjes of ondergrondse containers. Het huisvuil dient in gesloten zakken te worden gedeponeerd.

  Verpakkingen, papier en batterijen


  Gescheiden inzamelen van verpakkingen is een vrijwillige handeling. De containers voor gescheiden afvalinzameling staan op de belangrijkste kruispunten en op de parkeerplaatsen van grote supermarkten.

  U kunt hier: glas, flessen en plastic flessen, metalen verpakkingen, pakken voor voedingsmiddelen/karton, alsook papier en batterijen weggooien.

  Spullen die veel plaats innemen, planten en gevaarlijk afval


  De stortplaatsen voor grof vuil staan tot uw beschikking voor spullen die veel plaats innemen, planten en gevaarlijk afval.

  >> De openingstijden van de stortplaatsen voor grof vuil  (40 KB) pdf


  Extranet