Huisvuil


De inzameling van huisvuil wordt gedaan via bovengrondse bakken op wieltjes of ondergrondse containers. Het huisvuil dient in gesloten zakken te worden gedeponeerd.